Üyelik Şartları

ÜYE OLMA VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve dış ticaret alanında çalışmalarda bulunan, yüz kızartıcı herhangi bir suç işlememiş ve hüküm giymemiş her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Dernek başvurusu, dernek yönetimine yazılı olarak verilir. Dernek yönetim kurulunca incelenen başvuru için kabul veya red kararı alınır. Başvurusu kabul edilen üye, giriş aidatını ödedikten sonra üye defterine kaydedilir.

ÜYELİK AİDATLARI

Üyelik aidatı bireysel üyeler için 1.000 TL, tüzel kişiler için 4.000 TL, öğrenciler için 400 TL olup (Yıllık), aidatlar her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. (Bahse konu ücretler 2023 yılına aittir.)

ÜYELİK TÜRLERİ

Üyelik türleri aşağıda sıralanmıştır.

  • Bireysel Üyelik: Dış ticaret ile ilgili alanlarda çalışan gerçek kişilerden oluşur.
  • Tüzel Kişi Üyeliği: Dış ticaret yapan veya dış ticaret ile ilgili olan (Lojistik, Gümrük Müşavirliği gibi) tüzel kişilerden oluşur. Tüzel kuruluş üyeliklerinde, iki kişi ile temsil edilir.
  • Yabancı Kişi ya da Kuruluşlar: Yabancı gerçek kişiler ve yabancı tüzel kişilerden oluşur.
  • Öğrenciler: Dış ticaret ile ilgili alanlarda ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora yapan öğrencilerden oluşur. (Çalışan ve AÖF öğrencileri hariç)
  • Fahri Üyelik: Kamu görevlileri veya toplumsal saygınlığa sahip kişiler, Yönetim Kurulu tarafından Fahri Üye olarak seçilebilirler.