Blockchain ile Ticaretin Finansmanı

 1. Blockchain Kavramı ve Benzer Sistemlerden Farkı
  (1)
  Blockchain’in birkaç tanımı yapılabilir;
  1.Tanım:
  (2)
  Türkçeye “Blok Zinciri”, “Bağlı Kayıtlar Dizisi” veya “Bağlı İşlem Öbekleri” şeklinde çevrilebilecek “Blockchain”,
  işlem kayıtlarını bilgisayar ağları üzerinde zaman kaşesiyle tarihleyerek, tarihçeleriyle birlikte geriye dönük olarak
  değiştirilemeyecek ve silinemeyecek biçimde birbirine bağlı bloklar halinde saklayan, istendiğinde ulaşılabilen,
  denetlenebilen, programlanmış sözleşmeleri (smart contracts) yürütebilen web’den (wold wide web) farklı bir
  teknolojidir. Blockchain, herkese açık, özel veya yarı özel olabilir. Blockchain, web’den farklı olarak merkezi
  yapıda değil dağıtık yapıda çalışır. Böyle bir yapı bir taraftan hız, güvenlik ve devamlılık getirirken diğer taraftan
  bunun doğal sonucu olarak kolaylık ve maliyet avantajları getirmektedir. Blockchain’in diğer sistemler ile birlikte
  yani hybrid olarak çalışması da mümkündür, hatta kısmi web veya kısmi Blokchain olabilir.(1)
  2.Tanım
  (3)
  Blockchain internetteki işlemleri kayıt altına alan genel bir hesap sistemidir ve ağdaki herkesin erişimine açıktır.
  Yani yaptığınız tüm değer takasları herkes tarafından görülebilir. Kimse işlemin kim tarafından yapıldığını bilmez
  ama ortak bir elektronik hesap sisteminin olması işlemlerin iki kez yapılamamasını sağlar. Bu nedenle blockchain
  son derece önemlidir çünkü bütün ağ güven konusunda ona bel bağlar. Tüm onaylanmış işlemler blockchain’de
  yer alır. Blockchain’in doğruluk ve kronolojik sıralaması kriptografi ile sağlanır. Bu nedenle özellikle sözleşmeli
  değer takasları için bu teknolojinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Evlilik yeminlerinden ev satışına dek her şeyi
  kayıt altına almak için blockchain kullanılabilir.(2)
  (4)
  Blockchain hakkında bazı yanlış bilgileri düzeltmek gerekir. Blockchain hakkındaki yanlış bilgilerden biri,
  blockchain’in işlem kayıtlarını elektronik ortamda tutabilen açık küresel bir hesap defteri olduğudur. Ancak
  blockchain sadece işlem kayıtlarını elektronik ortamda tutan basit küresel defter değildir. Bunun çok ötesinde
  bilgileri yüksek derecede şifreleyerek geriye doğru değişmez biçimde saklayabilen, havale, devir, takip, tevsik,
  doğrulama işlemleri yapabilen, akıllı sözleşmeleri çalıştırabilen, programlanan iş ve işlemleri yürütebilen, yönetim
  ve devlet işlerinde kullanılabilecek yeni bir teknolojidir. Durum böyle olunca, başta hayatı kolaylaştıran günlük işler
  olmak üzere tüm devlet, yönetim ve finansman gibi konuları yeniden düşünmek gerekmektedir.
  (5)
  Blockchain, bir alet, araç veya makine değildir. Blockchain web gibi internet üzerinde çalışan ancak web’den farklı
  avantajlar sunan bir altyapıdır. Blockchain’nin üst yapıda verimli olması için akıllı ve profesyonel yazılımlar ile
  desteklenmesi ve donatılması gerekir. Aksi halde sadece basit havale, saklama ve doğrulama işlerini kullanmaya
  yarayacak, bunun ötesine geçemeyecektir. Daha ileri düzeyde, ileri finansman ve hukuk işleri, devlet, yönetim,
  sanayi gibi yerlerde kullanmak için daha profesyonel yazılımlarla çalıştırılmaya ihtiyacı vardır. Nasıl çalıştırırsanız
  öyle verim alırsınız. Blockchain’de limit kullanıcıdır. Blockchain ile sadece pizza siparişi vermek, basit iddia veya
  bahis işine girmek veya akıllı sözleşmeler ile akreditif açmak(3), finansman işleri yapmak veya sanayi işlerini
  yapmak da mümkündür. Daha önce belirttiğimiz gibi, blockchain ile yapılabilecekler konusunda sınır yok gibidir;
  burada sınır, kişilerin hayal gücü ve yeteneğidir. Bugün internet üzerinde web teknolojisi ile birçok ticaret ve
  bankacılık işlemi yapılabilmektedir. Blockchain ile bunun çok daha fazlası yapılacaktır. Uzmanlara göre web
  teknolojisi bilgiye ne yaptıysa Blockchain teknolojisi de işlemlere aynı şeyi yapacaktır(4). Blockchain’i sadece bir
  teknoloji olarak görmemek gerekir, birçok şeyi değiştirecek ve etkileyecek bir olay olarak görmek gerekir. Kısacası
  Blockchain, sosyal hayattır, finansmandır, yönetimdir, devlet işleridir, iş dünyasıdır, eskidir, yenidir, her şeydir.
  (6)
  Başta finans dünyası olmak üzere pek çok alanda köklü değişikliklere yol açacağı için her yenilikte olduğu gibi
  başlangıçta Blockchain kullanımı dirençle karşılaşacaktır. Bu direnç daha çok bankalar ve finans kurumları ile bilgi
  teknolojileri firmalarından gelecektir zira birçok işlemde Blockchain bu aracıları ortadan kaldıracaktır. En fazla
  teknoloji firmaları, bilgi güvenliği ve bankalar gibi kurumları tehdit edeceği tahmin edilmektedir. Örneğin, bir havale
  bir göndericiden bir alıcıya noktadan noktaya aracısız olarak güvenli ve hızlı bir şekilde yapılabiliyorsa bu hizmet
  için bir bankaya komisyon ödemenin anlamı olmayacaktır. Aynı durum bir akreditif işlemi veya noterlik işlemi için
  de geçerli olabilecektir.
  (7)
  Başta bankalar ve finans kurumları olmak üzere SWIFT gibi önemli mesajlaşma firmaları başlangıçta bu gücü
  küçümsediler, zamanla bu gücün büyüklüğünün farkına varabildiler ve sonuçta iş birliği yapmak ve kullanma
  eğilimine girdiler. Bu durum sadece bankalar ve finans kurumları için değil, diğer birçok sektör için de geçerli
  olacaktır. Bu nedenledir ki, IBM, SWIFT, Barclays Bank, HSBC, BNP, Banco Santander, Bank of America, Credit
  Mutual, Societe Generale, UBS, Westpac, Standard Chartered, LLoyds Bank, Credit Suisse, RSB, ABN AMRO,
  CBW BANK, BBVA Compass, Citibank, HSBC, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, DBS, USAA, Rabobank,
  Fidor Bank, Goldman Sacs, Nasdaq, Cross Flayer Bank, Deutshe Bank, ANZ Bank, Euro Banking Association,
  UHV Bank, Visa, Western Union, Commonwealth Bank gibi kurumlar bu konuda çalışma ve uygulama
  geliştirmeye başladılar.
 2. Blockchain’i Değerli ve Güçlü Yapan Unsurlar
  (8)
  Blockchain’in en güçlü taraflarından biri merkezi bir sisteme bağlı olmaması, dağıtık yapıda çalışmasıdır.
  Birbirlerine direk ve bir şebeke üzerinde bağlı bilgisayarlar aracılığıyla kesintisiz çalışır. Blockchain yapısında
  bilgisayarlar dağıtık bir yapı ile birbirlerine bağlıdırlar. Kompleks bir yapı ile tek bir merkeze bağlı olmadıkları için
  sistem hatası, elektrik kesintisi veya siber saldırılar sonucu tamamen devre dışı kalmaları pek mümkün değildir.
  (9)
  İnternet, yakın tarihte web teknolojisi ile bazı aracıları ortadan kaldırmıştı. Şimdi de Blockchain bir başka grup
  aracıları ortadan kaldıracaktır. Uzmanların ifadesine göre, web bilgiye ne yaptıysa Blockchain’de işlemlere
  aynısını yapacak, insan aklının sınırlarını zorlayacak ve hayallerin ötesine geçecektir. Zaten Blockchain’in söz
  konusu etkilerinden birçoğunu görmeye başladık bile. Web ve veri tabanları en ileri teknoloji oldukları dönemde
  nasıl kendi yaklaşımlarını getirdilerse Blockchain’de kendi yaklaşımını getirecektir. Bir süre dirençle karşılaşsa
  bile sonunda bu yaklaşım benimsenecek ve kullanılacaktır. Geçmişte “Google” ve “akıllı telefonlar” olmadığı halde
  işlerimizi yapıyorduk, bugün yine yapıyoruz ancak yeni dönemde işlerimizi yapmamızda Google ve akıllı telefonlar
  vazgeçilmez olmuştur. Eskiden düşünemediğimiz birçok şeyi bunlar aracılığıyla daha verimli yapmaya başladık.
  Yeni kapılar açtılar, birçok mesleği ve aracıyı ortadan kaldırdılar, ancak yeni meslek ve aracıları da beraberlerinde
  getirdiler.
  (10)
  Blockchain’de bugün her ne kadar acil bir ihtiyaç olarak gözükmüyorsa da ileride birçok alanda vazgeçilmez
  olacaktır. Daha nelere yol açabileceğini şimdiden tam olarak söyleyebilmek mümkün değildir. Belki de verileri
  girerek roman, hikâye, makale ve senaryo yazdırmak bile mümkün olabilecektir. Bugün geleneksel yöntemlerle
  yaptığımız birçok işlemi Blockchain ile yapabiliyor olacağız. Örneğin; para transferleri, tapu kayıtları, noter
  işlemleri, kimlik doğrulamaları, işlem takipleri, akıllı sözleşme düzenlemeleri, finansman işleri, patent ve telif
  hakları korumaları vs. Diğer taraftan mükerrer işlemleri, yasal olmayan işleri ve birçok sahteciliği önlemek gibi
  olumlu işlerde göreceğiz.
  (11)
  Bugün web teknolojisi ile çok fazla bilgiye ulaşabiliyoruz, ancak bilgiye ulaşmak yeterli değildir. Birçok durumda
  ulaşılan bilgiye güvenmek ve işleme alabilmek için o bilginin orijinal olduğundan ve değişmediğinden emin
  olmamız gerekmektedir. Mevcut durumda bunu sağlayabilmek yani güvenilir bilgileri elde edebilmek için üçüncü
  tarafların hizmetinden faydalanmamız gerekmekte, yani bir bakıma üçüncü taraflara güvenmek zorundayız.
  Blockchain ile bu ihtiyaç karşılanacak, bu tür aracılara ihtiyacımız olmayacaktır. Zira Blockchain ile başka kişilerin
  hizmetine değil sisteme güven vardır. Blockchain’de yüksek derecede güvenlik standarttır, zira bir ilk blokun
  oluşturulması veya yeni bir blokun mevcut blok zincirine eklenebilmesi için yüksek matematiksel algoritmalar ile
  çok kısa sürede şifrelenmesi şebeke üzerindeki görevli bilgisayarlarda (nodle) doğrulanması ve konsensüsünün
  sağlanması gerekir. Blockchain üzerinde yapılan işlemler kendi güvenliklerini kendileri sağladıkları için ayrı bir
  güvenlik sertifikasına ihtiyaçları yoktur, her bir işlem yüksek şifreleme ve doğrulama yöntemleriyle sisteme girer ve
  aynı şekilde işlem görmeye devam eder.
  (12)
  Blockchain’de basit şifreleme yöntemleri kullanılmaz, kaynağını yılların birikim ve tecrübesinden alan kriptoloji
  bilimini en ileri düzeyde kullanan algoritmik şifreleme ve doğrulama yöntemleri kullanılır ki zaten Blockchain’i
  güvenilir, ilginç ve kullanılabilir kılan da budur. Daha önce belirttiğimiz gibi Blockchain’de sisteme güven duyulur,
  kişilere değil. Blockchain mekanik açıdan yeni bir teknoloji değildir, ancak mevcut yazılım teknolojisinin mevcut
  uygulamaların yerini alabilecek uygulamaları geliştirmeye zorlayan bir teknolojidir.
  (13)
  Blockchain, başta finans olmak üzere hayatın pek çok alanı için yenilikler getirmektedir. Blockchain teknolojisi
  gerek noktadan noktaya aracısız çalışma özelliği ile gerekse de kullandığı çok sağlam algoritmik şifreleme ve
  doğrulama yöntemleri ile web teknolojisine göre çok daha güvenli, kolay ve hızlı bir teknolojidir. Her yeni
  teknolojide olduğu gibi Blockchain’e de direnç ve zorluklar olacaktır. Bu dirençlerin bazıları fikri, bazıları fiziki
  olacaktır. Fikri olanlar daha çok bilgi eksikliği, endişe ve önyargı kaynaklıyken fiziki olanlar daha çok standartlar ile
  ilgilidir. Bunlar altyapı ve üst yapı standartları olup, alt yapıda standart genelde sağlanırken üst yapıda standardın
  sağlanması her zaman mümkün olmamaktadır. İş yapmak için geliştirilen ve kullanılan uygulamaların çoğu
  standart değildir. Geliştirmek için kullanılan yazılımların bile çok farklı özellikleri olabilmektedir. Bu nedenle
  anlaşılmaları, yaygın kullanılmaları pek kolay olmamaktadır. Örneğin; IBM, Etherum, Ripple.
  (14)
  Blockchain ile ilgili önemli engellerden bir diğeri yukarıda belirttiğimiz gibi yanlış bilgilerdir. Blockchain’e ilişkin
  yanlış bilgilerden bazıları şunlardır: yeraltı ve gizli servisler tarafından geliştirilmiştir; suç ortamlarında kullanılır;
  derin internetin ürünüdür; kaçakçılık, kara para ve terörizmin finansmanında kullanılır. Blockchain’in yasal
  olmayan işleri çağrıştırmasının nedeni, başlangıçta yasal görülmeyen işlerde kullanılmasıdır ve bir devlete ait
  olmayan dijital paraların kullanılması için geliştirilmiş olmasıdır. Örneğin; bitcoin.
  (15)
  Bu hususlar, Blockchain’e mesafeli yaklaşmaya neden olmaktadır. Şüphesiz zamanla Blockchain’nin sağlık,
  eğitim, devlet işleri gibi faydalı işlerde kullanıldığı görüldükçe bu önyargılar ortadan kalkacak ancak bu zaman
  alacaktır. Bu kısıma katkı sağlaması bakımından öncellikle yanlış bilinen bazı konuları açıklamakta fayda vardır.
  Bu konuları iki sorunun cevaplarıyla açıklamaya çalışacağız.
  (16)
  Birinci soru, Blockchain, yeraltı dünyası ve yasadışı işler ile mi ilgilidir? Bu sorunun cevabı hayırdır. Çünkü bu
  teknoloji sadece yeraltı dünyası ve yasadışı iş yapan kişilerin kullandığı işlemlerle ilgili değildir. Herkes
  kullanabilir, sonuçta bir teknolojidir, hangi amaçla kullanılırsa o şekilde sonuç doğurur. Devlet ve özel sektör
  işlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Önemli olan yasal ve teknolojik altyapısının kurulmasıdır.
  (17)
  İkinci soru, Blockchain, sadece dijital para (Bitcoin, Litcoin, Ether, Altcoin) ve transferlerinde mi kullanılabilir? Bu
  sorunun cevabı da hayırdır. Blockchain’in çok geniş bir kullanım alanı vardır, sadece dijital para transfer işlerinde
  kullanılmaz. Bu nedenle şimdilik değişik amaçlar için geliştirilmiş birkaç versiyonu mevcuttur. Bunlar; Blockchain
  1.0, Blockchain 2.0 ve Blockchain 3.0’dır. Bunlardan sadece Blockchain 1.0 para ve ödeme işlemleri ile ilgiliyken
  diğerleri sözleşmeler, taahhütler, protokoller, belgeler, teyitler, değerler, uygulama ve yönetim işleriyle ilgilidir.
  Örneğin; Blokchain 2.0 sözleşmeler ve doğrulama işlemleri ile ilgiliyken Blockchain 3.0 yönetim ve çözüm işleriyle
  ilgilidir.
 3. Blockchain’in Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
  (18)
  Blockchain’nin tarihi Bitcoin isimli dijital kripto para ile başlar. Bitcoin, dijital para birimidir. Altın, gümüş vb. gibi
  maddesel veya fiziki bir karşılığı şimdilik yoktur. Bitcoin bir ağ etkileşimidir. Bir merkezi yoktur. A’dan B’ye dijital
  para transferi sağlamaktadır. İnternet olan herhangi bir noktadan, internet olan herhangi bir noktaya transferi
  yapılabilir, aracısı, komisyoncusu yoktur, masraflar aracı olmadığı için oldukça düşüktür. Sadece transfer işlemini
  onaylayan madencilere çok cüzi miktarlarda ödeme yapılır. Bitcoin, açık kaynak kodla yazılmıştır ve herkese
  açıktır. Sistemin sahibi onu kullanan herkestir, tüm ülkelerde kullanılır ve offline hesabına kimse müdahale
  edemez. Bu bakımdan İsviçre bankalarından daha güvenlidir denilebilir.
  (19)
  Kullanım koşulu, ön sınırlama sözleşmeleri veya şartları gibi sınırlayıcılar yoktur. Bitcoinler, “madenci” denilen
  ücretsiz bir program tarafından üretilir, üretilecek bitcoinlerin belli bir sayı sınırı vardır ve toplamda 21 milyon adet
  üretilecektir. Üretim hızını ve enflasyonunu kontrol edebilmek için “zorluk seviyesi” her geçen gün belirli
  protokoller çerçevesinde artmaktadır. Bu seviyeler ağdaki üretim yoğunluğuna göre belirlenir. Her kullanıcının
  dijital bir cüzdanı vardır. Bitcoinler bu cüzdanlarda tutulur, bitcoin transferleri eşsiz bir imza ile imzalanır ve sırayla
  madenciler tarafından doğruluğu ve eşsizliği kontrol edilerek onaylanır. Böylece aynı bitcoin ikinci kez
  kullanılamaz. Bitcoin ile ürün satışı yapmak için hiçbir ekstra ödeme yapılmaz. Sizden herhangi bir ön koşul
  istenmez. Bitcoin, TL, USD, EURO gibi birçok para birimine dönüştürülebilir. Ancak bu işlemi yapan siteler
  komisyon almaktadır. QR kodu ile mobil ödemeler yapılabilir. Bitcoin borsaları hafta sonu ya da tatil günleri
  durmaz, daima çalışırlar.(5)
  (20)
  Bitcoin, Satoshi Nakamoto Mahlas ismiyle, 2008 yılında yazılan “Bitcoin: Uçtan Uca Elektronik Ödeme Sistemi”
  isimli makaleyle dünyaya duyurulmuştur. Satoshi’nin getirdiği yenilik, dağıtık işlemci güçlerini kullanarak her on
  dakikada bir transfer işlemleri onaylayan bir mekanizmayla, çifte harcamayı engellemiş olmasıdır. Satoshi
  Nakamoto, güvensiz ve potansiyel olarak hileli, dağıtık bir işlemci ağında, bilgi paylaşımının nasıl olacağı problemi
  olarak bilinen “Bizans Generalleri” problemine, merkezi bir otorite kullanmadan, “iş ispatı” kavramıyla yeni bir
  çözüm önermiştir. Satoshi Nakamoto’nun Nisan 2011’de ortalıktan kaybolmasına rağmen, sistem tamamen şeffaf
  ve matematik prensipleri çerçevesinde çalışmaya devam etmektedir. 2009 yılında çalışmaya başlayan Bitcoin
  ağının, şu an ki toplam işlemci gücü, dünyanın en hızlı bilgisayarlarının gücünden fazladır.(6)
 4. Blockchain’in Kullanılabileceği Alanlar
  (21)
  Mevcut yapısı itibariyle tüm Blockchain’ler ile yapılabilecek işler özetle şunlardır: –Cüzdan hesap işlemleri –Dijital
  para transferleri (Bitcoin, Litcoin, Ether vs.) –Dijital kimlik işleri –Ülke paraları transferleri, ödeme işleri –Kayıt
  işlemleri –Saklama işlemleri –Dijital dosya işlemleri (kitap, fotoğraf, logo, şarkı, eser, patent) –Akıllı sözleşme
  işlemleri –Kimlik doğrulama işlemleri –Belge, kıymet, menşe, işlem doğrulama işleri –Şifreleme işlemleri –Rehin
  işlemleri –Menkul ve gayrı menkul (taşınmaz) işlemleri –Her türlü belge işlemleri (fatura, konşimento, sertifikalar
  ve diğer) –E-devlet işlemleri –Yönetim işleri –Noter işleri –Evlenme/boşanma işleri –Oylama işleri –Uyum işleri
  (Müşteri Tanıma – Know Your Customer(KYC)) –Devir ve temlik işleri –Takip işleri –Kayıt işleri (kamu, sağlık,
  trafik vs.) –İhale işlemleri –Tevsik işleri –Karşılıklı işlemler –Denetleme işleri –İnsan kaynakları işleri –Referans
  işleri –Tedarik zinciri işleri –İthalat ihracat işlemleri –Finansman işlemleri (kredi bulma, kullandırma, iskonto) –
  Sermaye ihtiyacı karşılama işlemleri, kitle fonlama (crowdfunding) –Bağış toplama ve yönetimi işleri –
  Sendikasyon işleri –Sigorta takip ve tazminat işleri –Telif, tapu kayıt ve kopya ürün koruması işlemleri –Askeri
  emir komuta işleri. Ancak bu işlemler zamanla daha da artırılabilir.
 5. Blockchain’in Faydaları
  (22)
  Blockchain’in avantaj ve faydaları şu şekilde sıralanabilir: –Güvenlidir –Hızlıdır –Durmadan hizmet verir –
  Bozulmaz –Kaybolmaz –Erişim sorunu olmaz –Bir merkeze bağlı değildir –Her bilgiyi kaynağında doğrular –
  Belgeleri kaynağında doğrular –Her bilgiyi değişmeden kalmak üzer saklar –İhtiyaç halinde doğrulama yapar –
  Şeffaflık sağlar –Denetime izin verir –Sahteciliği engeller –Mükerrerliğe izin vermez –Sözleşmeleri programlar –
  Programlanan sözleşmeleri çalıştırır –Programlanmış işlemleri yapar –Siber saldırılara karşı dirençlidir
 6. Blockchain ile Finansal Ürünleri Kullanmak
  (23)
  Blockchain ile neredeyse tüm finansal ürünleri kullanmak mümkündür. Blockchain ile finansal ürünleri
  kullanmaktan kastımız finansman ile ilgili kullanılan belgelerin Blockchain’de muhafaza edilmesi, teyitlerinin
  alınabilmesi, gerektiğinde denetlenebilmesi ve kullanılabilmesinin yansıra Akreditif, Standby, Garanti,
  Kontrgaranti, BPO gibi taahhütlerin akıllı sözleşmeler (smart contract) biçiminde programlanması ve
  yürütülmesidir. Burada örnek olarak, bir akreditifin Blockchain üzerinde çalışmasını ele alacağız. Akreditif bilindiği
  üzere şartlı bir banka taahhüdüdür.(7) Blockchain üzerinde akıllı sözleşme (smart contract) ile programlanarak
  kullanılabilir. Böylece açılışından kapanışına kadar bütün işlemler sırası geldikçe Blockchain tarafından işleme
  alınır ve tamamlanır. Bugün bunu gerçek işlemlerde uygulayan yerler ve şirketler vardır. Contour bunlardan biridir.
  Bir Kullanım Senaryosu (Use case)
  (24)
  Banka, finans kurumu ve müşterilerin kendi Blockchain altyapıları vardır veya mevcut bir yapı üzerinde
  çalışıyorlardır. Blockchain üzerinde işlemler duruma göre kısmi veya tümüyle yapılabilir. Yani Blockchain bir
  işlemin başlangıcından itibaren veya belli bir aşamasından itibaren kullanılabilir. Örneğin, alıcı ve satıcı kendi
  arasında alım-satım sözleşmesini bir “akıllı sözleşme” (smart contract) şeklinde yaparak Blockchain üzerinde
  yürütebilir veya sadece ödeme yöntemini veya bir belgeyi Blockchain üzerinden alabilir. Akreditifin Blockchain
  üzerinden açılması veya bir menşe sertifikasının Blockchain üzerinden alınması gibi.
  (25)
  Aşağıdaki kullanım senaryosu (use case) bu konuda fikir vermek açısından bir “vadeli akreditif” için baştan sona
  Blockchain üzerinde olacak biçimde yapılacaktır. Alıcı, satıcı ve bankaları blockchain kullanmaya hazırdırlar. Alıcı,
  malı “Vadeli akreditif” ile almak istemektedir. Alıcı, müşteri bulmak için kendisine “Müşteri Bul” isimli bir “Akıllı
  Sözleşme” (“Smart contract”) hazırlamıştır. Alıcı, almak istediği malın fiyatını, tanımını, kalitesini, ödeme
  yöntemini “Müşteri bul” isimli “Akıllı Sözleşme”ye girer. “Müşteri bul” isimli “Akıllı Sözleşme” Blockchain üzerinde
  çalışır ve istenen malı bağlantıları aracılığıyla bulur, programladığı üzere ya Alıcı’nın kontrolüne sunar veya
  otomatik işleme tabi tutar. Alıcı ve Satıcı iletişime geçerler, mutabık kalırlarsa aralarında Alım-satım sözleşmesi
  yaparlar.
  (26)
  Alım-satım sözleşmesini “Akıllı Sözleşme” biçiminde yapabilirler. Bu durumda Blockchain üzerinde çalıştırabilir,
  müteakip bütün işleri (akreditif açılması, belgelerin ibraz edilmesi, belgelerin incelenmesi, uygunluğun
  belirlenmesi, finansman işlemlerinin yapılması, takip işlemleri, kapama işlemleri vs.) bu “Akıllı Sözleşme”’ye
  yaptırabilirler.
  (27)
  Not : Kullanım senaryosunda “Akıllı Sözleşme”ye bütün yetkilerin verildiğini ve tüm tarafların elektronik ortamda
  entegre olduğunu ve işlem yapabildiğini, kâğıt belge kullanılmadığını varsayalım. Elektronik ortamda entegre
  olmayan ve işlem yapmayan taraflarla kısmi, karışık (hybrid) çalışılabilir.
  (28)
  Kullanım senaryomuzun ismi “Import L/C” olsun. Bunun üzerinde çalışan ve birbirini tetikleyen, tamamlayan “Akıllı
  Sözleşmeler” (“Smart Contracts”) olacaktır.
  (29)
  İşlemi başlatalım; Alıcı’nın nezdinde bu amaçla hazırlanmış bir “Akreditif Açılışı Teklifi” isimli bir “Akıllı Sözleşme”
  vardır. Alıcı, Akreditif açılışına karar verdikten sonra Blockchain’e “Akreditif Açılışı Teklifi” isimli “Akıllı Sözleşme”
  yi gönderir. Alıcının bankası bir uyarı alır, Blockchain üzerinden “Akıllı Sözleşme” yi alır, “Akıllı Sözleşme” de şu
  bilgiler vardır;
  (30)
  “Akreditif Açılışı Teklifi” isimli “Akıllı Sözleşme” bankaya ulaştıktan sonra banka nezdinde bulunan “LC Issuing
  Smart Conract” isimli akıllı sözleşmeyi çalıştırır. “LC Issuing Smart Conract” isimli akıllı sözleşme sırasıyla;
  Müşteri Durum Tespiti (Customer Due Dilligence) yapılıp yapılmadığını kontrol eder, Müşterinin Kredi limit
  kontrolünü yapar, Muhabir bankayı belirler, Akreditifi müşterinin “Akreditif Açılışı Teklifi” akıllı sözleşmesine göre
  oluşturur, Akreditif bilgileri aşağıdaki gibi olur, her alan programlandığı gibi işlev görür,