Yazar: admin

ABD MENŞELİ BAZI EŞYALARDA UYGULANAN EMY UYGULAMASINDAKİ MENŞE ŞEHADETNAMESİ KAOSU NASIL BİTECEK

Her şey tüm Dünyada Ticaret Savaşları fitili başlatan eski ABD Başkanı Trump ‘ın bir gün aniden Türk menşeli çelik ürünlerine tek taraflı gümrük vergilerini yükseltmesi ile başlamış idi. Normal şartlarda Dünya Ticaret Örgütüne üye bir ülke bir malın ithalatının yerli ülke sanayisine zarar vermesi halinde Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasında yer alan Ticaret Politikası Önlemi olarak […]

Okumaya Devam Et

Korumalı: 2021 Mart Toplantısı

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Okumaya Devam Et

TİCARETİN FİNANSMANI, AKREDİTİF VE BLOCKCHAIN

Blok zinciri veya daha çok bilinen ismiyle blockchain dağıtık defter teknolojisini kullanarak mevcut internet yapısının kripto destekli olarak yeniden tanımlanmasıdır. Bu yeni yaklaşım işlemlere bir yandan hız, kolaylık ve şeffaflık sağlarken diğer taraftan en ileri kripto teknolojisini kullanarak aracısız yüksek güvenliği getirmektedir. Bu özellikler başta finans dünyası olmak üzere birçok alana girme ve değiştirme potansiyeline […]

Okumaya Devam Et

Mentor Grup Ortağı, Dışyönder Başkanı Dr. Hakan Çınar’ın Moderatörlüğünü Yaptığı 8 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen Tareks Uygulamaları Adlı Seminer Dünya Gazetesi’nde Tam Sayfa Haber Oldu

Okumaya Devam Et

Kuşak Yol Projesinde Türkiye’nin Çekinceleri Tek kuşak, tek yol…

Avrupa Birliği ülkelerine göre daha az derecede bir tutum içinde olsa da Türkiye, mevcut projenin Çin ile arasındaki ithalat-ihracat dengesini daha da bozacağını düşünmektedir. Buradaki en önemli husus, TÜİK verilerine göre Türkiye’nin Çin’e olan ihracatının 2013 yılından beri kademeli olarak azalırken ithalatının aynı seviyede devam etmesidir. TÜİK verilerine göre, 2013 yılından sonra günümüze kadar Çin’in […]

Okumaya Devam Et

YAPILANDIRILMIŞ TİCARET VE EMTİA FİNANSMANI

20.yüz yılın sonlarında veya 21. Yüzyılın başlarında diyebileceğimiz bir dönemdeuluslararası sistem yeni nitelikler kazanmış ve uluslararası ticaret ve finansmanıfarklı bir boyutlar kazanmıştır. 1945’lerden sonra başlayan ve 1980’lerde ivmekazanan banka ve kredi ilişkilerindeki gelişmeler süreci hızlandırmış ve malisınırları ortadan kaldırmıştır. Uluslararası ticaretin gelişmesi ile birlikte dış ticaretfinansman ihtiyaçları artmış ve dış ticarettin finansman teknikleri de gelişmiştir.Dış […]

Okumaya Devam Et

ULUSLARARASI TICARET İÇİN YENİ BİR ÖDEME YÖNTEMİ BPO

ÖzetICC tarafından hazırlanan ve Nisan 2013 tarihinde yayımlanan Banka Ödeme Yükümlülüklerine İlişkin BirörnekKurallar ile uluslararası ticarete yeni bir ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Çalışmamızda, İngilizce adının ilkharflerinin kısaltmasıyla BPO olarak anılan Bank Payment Order’ın, ICC URBPO Kurallarına göre tarafları,işleyişi ve genel özellikleri incelenecektir.Anahtar KelimelerURBPO, BPO, Banka Ödeme YükümlülüğüAbstractUniform Rules for Bank Payment Obligation which has been drafted […]

Okumaya Devam Et

TİCARİ AKREDİTİFLERİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

Akreditif, bankanın ödeme taahhüdü olan bir ödeme yöntemidir. Tarafların birbirlerini tanımadıklarıveya birbirlerinin bulunduğu coğrafyanın riskini almak istemedikleri yerde kullanılması gereken birödeme yöntemidir. Ticaretin çok temel iki unsuru mal teslimi ve ödemedir. Ödemeler tarihin ilçağlarından beri peşin, veresiye, tahsilat veya kredili olmuştur. Burada ödeme yöntemlerinin tercihi vekullanılması tarafların birbirlerini tanımasına, itibar ve mali durumun yapısı ile […]

Okumaya Devam Et

TEMİNAT AKREDİTİFLERİ (STANDBY LETTER OF CREDIT)

TEMİNAT AKREDİTİFLERİ (STANDBY LETTER OF CREDIT)1Teminat akreditifleri (Standby L/C) yükümlülüklerin vadesinde yerine getirileceğinin ve yerinegetirilmediğinde ödeme yapılacağının güvencesi olarak açılırlar. Ticari akreditiflerin aksine işinyapılmaması (non-performance) üzerine ödemede bulunurlar. Standby tanımlaması tümtaahhütler anlamına gelirken Standby Letter of Credit tanımlaması teminat akreditifianlamındadır. Teminat akreditifleri de ticari akreditifler gibi bağımsızdır, dönülemezdir, belgeleredayalıdır ve bağlayıcıdır. Yapı olarak akreditife benzer […]

Okumaya Devam Et

KORUMACILIK KRİZİ DERİNLEŞTİRİR

Korumacılık krizi derinleştiriyor, salgın bir ülke, ulus veya coğrafya ile sınırlı değildir, olmazda! Dünya çapındadır, bu nedenle mücadele de dünya çağında olmalıdır, bütün ulusların,milletlerin, devletlerin, şirketleri ve bireylerin el ele verip mücadele etmesi gerekir. Korumacılık le korunan bir sınır güvenli olmayacaktır, hele ki günümüzde iletişim ve ilişkilerin bu kadariç içe geçtiği yerde korumacılık sürdürülebilir olmayacaktır. […]

Okumaya Devam Et